Edukacijski bonus

Naši polaznici uživaju sljedeće pogodnosti

  • Tijekom učenja stranog jezika upoznajemo ih sa kulturom zemalja u kojima se taj jezik govori.
  • Naša nastava je trajno prožeta podukom o strategijama učenja stranog jezika.
  • Najmanje dva puta godišnje dobijaju primjerak školskog lista sa prilozima stručnjaka na području poduke stranih jezika te prilozima naših polaznika.
  • Prosječno jednom mjesečno organizirana je dodatna nastava za polaznike koji su izostali zbog dulje bolesti i one koji trebaju posebnu pomoć u učenju stranog jezika.
  • Jednom mjesečno imaju točno određeno vrijeme za konzultacije s nastavnikom.
  • Na zahtjev, svaki naš polaznik može dobiti opis stupnja koji pohađa, sa navedenom razinom znanja koju će polaznik steći njegovim uspješnim završavanjem.