Zaštita podataka (GDPR)

Na temelju Uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016., direktor Škole Robert Kramer donosi

POLITIKA (PROCEDURA)
prikupljanja, korištenja i obrade osobnih podataka
u školi stranih jezika Kramer i Kramer d.o.o. (dalje u tekstu Škola)

Čl.1.

Škola ne prikuplja, ne koristi i ne obrađuje osobne podatke ni u koje svrhe osim obavljanja primarne djelatnosti Škole. Ne ustupa ih trećim stranama te nema on-line prikupljanje podataka. Podaci služe isključivo u svrhu provođenja programa poduke stranih jezika sukladno Dokumentima Škole, ugovorima s korisnicima i davateljima usluga. Škola prikuplja, koristi i obrađuje osobne podatke ispitanika:

⦁ radnika i članova njegove obitelji
⦁ korisnika usluga Škole (djece, roditelja, članova obitelji, podatke o razini znanja pri upisu, podatke o posebnim potrebama korisnika usluga)
⦁ vanjskih suradnika ( najmodavaca prostora, osoba s kojima se sklapa ugovor o djelu)
⦁ sudionika natječaja

Čl.2.

Pravna osnova za prikupljanje, korištenje i obradu navedenih osobnih podataka su Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada, Zakon o odgoju i obrazovanju, sa svrhom
⦁ sklapanja i izvršenja ugovora o radu između radnika i Škole i radi poštovanja pravnih obveza Škole
⦁ sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućih programa poduke stranih jezika i radi poštovanja pravnih obveza Škole.

Čl.3.

Svako prikupljanje, korištenje i obrada temelje se isključivo na privoli ispitanika, a provodi se temeljem načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti, načela ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti i pouzdanosti.

Čl.5.

U Školi, u prikupljanju, korištenju i obradi osobnih podataka zadužuju se:

⦁ Direktor Škole prikuplja osobne podatke (ako je direktor zauzet, privremeno ga zamjenjuje radnik koji prikuplja osobne podatke):

⦁ radnika,
⦁ kandidata natječaja
⦁ vanjskih suradnika
⦁ potencijalnih korisnika usluga
⦁ djeteta korisnika usluga
⦁ roditelja i članova domaćinstava djeteta korisnika usluga
⦁ vanjskih članova

U svrhu upisa na tečajeve i programe, vođenja tečajeva ili programa (poduke i uplata, sukladno ugovorima s korisnicima) te izdavanju svjedodžbi o postignutom znanju.
U svrhu utvrđivanja cijene, obračuna cijene najma prostora vanjskih suradnicima, isplate naknade temeljem ugovora o djelu, te obračuna plaće i materijalnih prava radnika.
Na zahtjev Direktora navedeni djelatnici izvršit će popunu obrazaca osobnim podacima o radniku potrebnim za obradu novčanih transakcija u banci.

Čl.6.

Navedeni djelatnici dostavljaju osobne podatke primateljima i izvršiteljima obrade navedenim u privoli danoj od strane ispitanika.

Čl.7.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitanik mora biti upoznat sa pravom na informiranje, na pristup osobnih podacima, na pravno na ispravak osobnih podataka, na zaborav, na prenosivost podataka, i na prigovor, te podacima o službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Čl.8.

Osobe zadužene za prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka dužne su primjenjivati u svom radu informatičku zaštitu (zaštita od neovlaštenog pristupa-lozinkom) i tehničku zaštitu (svi su osobni podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa u uredu Škole koji je pod alarmom).

Čl.9.

Osobni podaci čuvaju se u rokovima sukladno Zakonu.

Čl.10.

Voditelj je ustrojio je evidencije o podacima korisnika usluga Škole te o radnicima i dobavljačima.

Čl. 11.

Navedeni djelatnici u obvezi su čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u evidencijama aktivnosti obrade koje vodi/ima pristup Kramer i Kramer, d.o.o., Zagreb, Huga Badalića 2, te iste osobne podatke koriste isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.
Također su u obvezi da osobne podatke kojima imaju pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te su u obvezi čuvanja povjerljivost istih osobnih podataka i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.
Povreda propisane procedure predstavlja materijalnu odgovornost i povredu radne obveze.

Čl.12.

Ova politika (procedura) stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

Direktor
Robert Kramer

——————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————-

Na temelju Uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016., predsjednica Udruge Spika donosi

POLITIKA (PROCEDURA)
prikupljanja, korištenja i obrade osobnih podataka
u Udruzi Spika.

Čl.1.

Spika ne prikuplja, ne koristi i ne obrađuje osobne podatke ni u koje svrhe osim obavljanja primarne djelatnosti Udruge Spika. Ne ustupa ih trećim stranama te nema on-line prikupljanje podataka. Podaci služe isključivo u svrhu provođenja programa poduke stranih jezika sukladno Dokumentima Udruge Spika, ugovorima s korisnicima i davateljima usluga. Udruga Spika prikuplja, koristi i obrađuje osobne podatke ispitanika:

⦁ radnika i članova njegove obitelji
⦁ korisnika usluga Udruge Spika (djece, roditelja, članova obitelji, podatke o razini znanja pri upisu, podatke o posebnim potrebama korisnika usluga)
⦁ vanjskih suradnika ( najmodavaca prostora, osoba s kojima se sklapa ugovor o djelu)
⦁ sudionika natječaja

Čl.2.

Pravna osnova za prikupljanje, korištenje i obradu navedenih osobnih podataka su Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada, Zakon o odgoju i obrazovanju, sa svrhom
⦁ sklapanja i izvršenja ugovora o radu između radnika i Udruge Spika i radi poštovanja pravnih obveza Udruge Spika
⦁ sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućih programa poduke stranih jezika i radi poštovanja pravnih obveza Udruge Spika.

Čl.3.

Svako prikupljanje, korištenje i obrada temelje se isključivo na privoli ispitanika, a provodi se temeljem načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti, načela ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti i pouzdanosti.

Čl.5.

U Udruzi Spika, u prikupljanju, korištenju i obradi osobnih podataka zadužuju se:

⦁ Direktor Udruge Spika prikuplja osobne podatke (ako je direktor zauzet, privremeno ga zamjenjuje radnik koji prikuplja osobne podatke):

⦁ radnika,
⦁ kandidata natječaja
⦁ vanjskih suradnika
⦁ potencijalnih korisnika usluga
⦁ djeteta korisnika usluga
⦁ roditelja i članova domaćinstava djeteta korisnika usluga
⦁ vanjskih članova

U svrhu upisa na programe, vođenja programa (poduke i uplata, sukladno ugovorima s korisnicima) te izdavanju pohvalnica na kraju programa.
U svrhu utvrđivanja cijene, obračuna cijene najma prostora vanjskih suradnicima, isplate naknade temeljem ugovora o djelu, te obračuna plaće i materijalnih prava radnika.
Na zahtjev Predsjednika Udruge Spika navedeni djelatnici izvršit će popunu obrazaca osobnim podacima o radniku potrebnim za obradu novčanih transakcija u banci.

Čl.6.

Navedeni djelatnici dostavljaju osobne podatke primateljima i izvršiteljima obrade navedenim u privoli danoj od strane ispitanika.

Čl.7.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitanik mora biti upoznat s pravom na informiranje, na pristup osobnih podacima, na pravno na ispravak osobnih podataka, na zaborav, na prenosivost podataka, i na prigovor, te podacima o službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Čl.8.

Osobe zadužene za prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka dužne su primjenjivati u svom radu informatičku zaštitu (zaštita od neovlaštenog pristupa-lozinkom) i tehničku zaštitu (svi su osobni podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa u uredu Udruge Spika koji je pod alarmom).

Čl.9.

Osobni podaci čuvaju se u rokovima sukladno Zakonu.

Čl.10.

Voditelj je ustrojio je evidencije o podacima korisnika usluga Udruge Spika te o radnicima i dobavljačima.

Čl. 11.

Navedeni djelatnici u obvezi su čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u evidencijama aktivnosti obrade koje vodi/ima pristup Udruzi Spika, Zagreb, Huga Badalića 2, te iste osobne podatke koriste isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.
Također su u obvezi da osobne podatke kojima imaju pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te su u obvezi čuvanja povjerljivost istih osobnih podataka i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.
Povreda propisane procedure predstavlja materijalnu odgovornost i povredu radne obveze.

Čl.12.

Ova politika (procedura) stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Spike.

Predsjednica
Asenka Kramer

——————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————-
Naša web stranica ne prikuplja Vaše podatke, a mi ne koristimo “kolačiće” (niti smo to ikada radili).