O kvaliteti

KVALITETA JE NAŠE JAMSTVO SVAKOM NAŠEM POLAZNIKU DA ĆEMO ISPOŠTOVATI SVE ŠTO SMO U NAŠIM PROMOTIVNIM MATERIJALIMA I UGOVORU OBEĆALI.

Konkretno jamčimo

 • profesionalno ponašanje i korektan poslovni odnos
 • visoke nastavne i obrazovne standarde poduke stranog jezika u odgovarajućem okruženju te primjerene i učinkovite nastavne metode uz jasno definirane programe prilagođene evropskim standardima (Common European Framework of Reference, Council of Europe, Strassbourg, 2001.)
 • potpunu točnost i vjerodostojnost objavljenih informacija, posebice o broju nastavnih sati pojedinog tečaja, broju polaznika po grupi te prilagođenosti programa dobi polaznika
 • strukturirani tijek poduke podijeljen na stupnjeve i prilagođen potrebama polaznika
 • mogućnost uvida polaznika u ciljeve tečaja koji pohađa u Opisu stupnja
 • raspoređivanje polaznika u grupe u skladu s dobi, potrebama i predznanjem
 • redovitu procjenu znanja polaznika te završni ispit primjeren programu tečaja
 • stalno stručno usavršavanje naših nastavnika i nadzor od strane kvalificiranog stručnog voditelja
 • otvorenost inspekciji Udruge Prima radi održavanja standarda kvalitete
 • poduzimanje svih razumnih sigurnosnih mjera za zaštitu korisnika usluga tijekom boravka u prostoru škole
 • prilagođavanje polaznicima s posebnim potrebama u okviru mogućnosti škole
 • jasno određene postupke za rješavanje žalbi i pritužbi
 • odsustvo svake diskriminacije korisnika usluga temeljem spola, nacionalnosti, vjere, rase ili socijalnog statusa
 • dostupan prijemni ured prema prethodnom telefonskom dogovoru
 • telefonske informacije tijekom školske godine: ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 15:00 do 17:00 sati na telefon: 098/202130
 • cijene primjerene vrijednosti pruženih usluga te poštivanje svih odredbi ugovora sklopljenog s korisnikom usluga
 • mogućnost konzultacija i savjeta pri odabiru tečaja
 • Škola ima uveden i certificiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

Osim toga, jamčimo i mnogobrojne oblike edukacijskog bonusa.

IZJAVA O KVALITETI:

Posvećenost kvaliteti škole Kramer i Kramer d.o.o. temelji se na Kodeksu poslovanja koji je usklađen s Kodeksom poslovanja Udruge Prima i objavljen u Reviji Prima br. 2, veljača 2000., ISSN 1331-9957.

Škola posluje u skladu sa zahtjevima kvalitete i stalno unapređuje svoj sustav upravljanja kvalitetom, koji je usklađen s važećim standardom ISO 9001:2015.

Tražite i očekujte KVALITETU od Vaše škole stranih jezika!