Posljednje novosti

Simulacija međunarodnih ispita održava se danas, u subotu, 20. listopada 2018., u Badalićevoj 2

Naši polaznici koji pohađaju programe stupnja B2, C1 i C2 (moduli B2.1, B2, C1.1, C1 i C2.1)  danas  (subota, 20.10.2018.)  će pristupiti simulaciji odgovarajućih međunarodnih ispita (“Mock exam”) za Cambridge certifikate FCE, CAE i CPE i Goethe-Institut certifikate B2 i C1 u našem sjedištu u Badalićevoj 2, prema rasporedu koji su dogovorili sa svojim profesoricama.

Molimo polaznike da dođu 10-15 minute prije početka ispita, kako bi se na vrijeme smjestili na mjesto koje im je dodijeljeno.

Za njih će to ujedno biti prvi obvezni test praćenja postignutog znanja ove školske godine.

.

Dodatna nastava je danas (petak, 19. listopada 2018.), u našem prostoru u Badalićevoj 2

Danas, u petak, 19. listopada 2018., u našem prostoru u Badalićevoj 2 (1. kat) održavamo dodatnu nastavu za naše polaznike koji su više puta izostali s redovite nastave – o tome smo obavijestili roditelje polaznika koji su pozvani na dodatnu nastavu.

Polaznici stupnja A1 – predškolci (moduli A1.1 i A1.2) i školarci (moduli A1.3, A1.4 i A1) – imaju dodatnu nastavu od 18:00 sati (do 19:25).

Polaznici svih ostalih stupnjeva – moduli A2.1, A2, B1.1, B1, B2.1 i B2 – imaju dodatnu nastavu od 19:30 sati (do 21:00).

Dolazak pozvane djece na dodatnu nastavu u njihovom je najboljem interesu – naš je cilj da djeca nakon toga lakše, bolje i uspješnije mogu pratiti redovitu nastavu.

.

Što smo sve učinili od početka rujna do danas, 15. listopada 2018.

Održali smo 5 tjedana naših tečajeva za školsku djecu i odrasle polaznike, i 4 tjedna naših programa ranog učenja stranog jezika za djecu predškolske dobi.

Održali smo sve roditeljske sastanke. Poslali smo sve ugovore i upute za plaćanje.

Do početka zimskih školskih praznika imamo još 10 tjedana, u kojima ćemo puno naučiti, održati simulacije međunarodnih ispita za naše polaznike stupnjeva B2, C1 i C2 (20. listopada), održati testove praćenja znanja, obavezne javne satove i objaviti sljedeći broj našeg školskog časopisa Keys – veselimo se tome.

.

Kvaliteta jezičnih usluga

Škola stranih jezika Kramer i Kramer i Udruga Spika Vas pozivaju na tečajeve stranih jezika gdje ćete osim svjedodžbe steći i znanje

world

Ključ Vašeg znanja nadohvat ruke

Vama i Vašoj djeci učenje stranih jezika otvara vrata Europe i svijeta

dictionary

Kvaliteta učenja stranih jezika

Naše grupe imaju prosječno 9 polaznika

flags

Svi naši tečajevi su konverzacijski

Prvi i osnovni cilj nam je polaznika osposobiti za komunikaciju na stranom jeziku

Tečajevi stranih jezika

Nudimo tečajeve stranih jezika u grupama, individualnu nastavu, prevođenje. Tečajevi: engleskog, njemačkog, talijanskog i drugih jezika za koje imate interesa.