Stupnjevi

Tablica prikazuje najmanji preporučeni broj nastavnih sati potreban za svladavanje određenog stupnja, imajući na umu uzrast u kojem se počinje s učenjem jezika. Stupnjevi su usklađeni s preporučenim evropskim standardima poduke stranog jezika. Ovisno o životnoj dobi u kojoj se pristupa učenju, o redovitosti pohađanja, jezičnim sposobnostima i motivaciji, isti se program može svladati u kraćem ili duljem roku od predviđenog. U takovim slučajevima škole će pravodobno upozoriti polaznike na alternativne mogućnosti koje im se nude. Po uspješnom završetku pojedinih stupnjeva, moguće je pristupiti polaganju priznatih međunarodnih ispita pri za to ovlaštenim ustanovama i organizacijama.

Za engleski jezik, npr. University of Cambridge, provodi EFL International Examinations te tako:

  • Nakon završenog A1 stupnja, djeca mogu polagati test Movers, a tijekom A2 mogu polagati test Flyers.
  • Odrasli polaznici mogu nakon završenog A2 stupnja polagati Key English Test.
  • Nakon završenog B1 stupnja, polaznici mogu polagati Preliminary English Test ili ispit za Business English Certificate 1.
  • Nakon završenog B2 stupnja, mogu polagati ispit za First Certificate ili Business English Certificate 2.
  • Nakon završenog C1 stupnja, polaznici mogu polagati Certificate in Advanced English ili Business English Certificate 3 te nakon C2 Certificate of Proficiency in English.

Znanje polaznika unutar stupnja razlikovat će se ovisno o dobi kada počinje učiti strani jezik – rano učenje polaznicima osigurava bolji izgovor i tečnost te bolje spontano snalaženje i u govoru i u pisanju na stranom jeziku, i brže napredovanje na srednjim i višim stupnjevima. Također, unutar istog stupnja, znanje polaznika različite dobi razlikovat će se zbog bitno različitih spoznajnih i motoričkih sposobnosti i interesa u odnosu na teme i vokabular koji su polazniku bliski. (Npr.: Unutar A1 stupnja dijete će naučiti opisati igraonicu i igračke, dok će gramatiku spontano usvajati uz pripadajuće jezične funkcije. Na istom stupnju, odrasli će polaznik poslovnog tečaja naučiti opisati radno mjesto i pribor uz svjesno usvajanje gramatičkih pravila vezanih uz te funkcije.)

tablica