Važnost i prednosti redovitog i neprekinutog učenja stranog jezika

(Sve navedeno vrijedi i za online učenje)

Usvajanje stranog jezika zahtijeva kontinuirano pohađanje programa i izloženost jeziku, a na višim stupnjevima i kod većih zahtjeva za točnošću i tečnom uporabom jezika, nužan je i kontinuirani samostalni rad.
To se odnosi i na usvajanje materinjeg, kao i na usvajanje stranog jezika.
Prvo ćemo pisati o kontinuitetu pohađanja programa tijekom obrazovne/školske godine.
Korisno je redovito pohađanje, osim u slučaju spriječenosti zbog zdravstvenih razloga.
I u tom je slučaju moguće nadoknaditi propušteno u dogovoru s voditeljem programa.
To od roditelja zahtijeva posebne napore – npr. dovoženje djeteta na drugu lokaciju ili na dodatnu nastavu petkom, a i od djeteta ako inače ima puno obveza.
Događa se i da je u posjet došao netko važan (bliski prijatelji, teta, baka i djed), mama ili tata slave rođendan, upravo u vrijeme programa stranog jezika, naručili smo dijete kod zubara, ne da mu se danas jer je stigla nova igračka.
Sve to izgleda bezazleno ako se dogodi jednom, iznimno.
Češće izostajanje donosi posljedice od kojih dijete ne možemo zaštititi: može osjećati da zna manje od drugih u grupi, može se dogoditi da teže slijedi ono što se u grupi govori. Bez obzira na poseban trud koji ulažemo kad je dijete izostalo, možda će imati poteškoće u sudjelovanju u aktivnostima na satu.
Sljedeći put dijete možda manje rado ide na program stranog jezika, i moguće je da će mu biti dosadno, zato što i uz našu svesrdnu pomoć na satu teže nego prije može pratiti što se radi.
Ako brzo ne svlada propušteno (paralelnim pohađanjem dvije grupe istog ili sličnog stupnja, dolaskom na dodatnu nastavu), na svakom se sljedećem satu može osjećati sve manje lagodno i opušteno, ne zbog ponašanja grupe ili profesora, već zato što dijete želi znati i želi sudjelovati, a to mu ne ide lako te gubi osjećaj veselja zato što usvaja nešto novo i smanjuje mu se samopouzdanje.
Mogući krajnji ishod je da počinje odbijati ići na program stranog jezika, a dugoročno može i steći negativan stav prema stranom jeziku.
Druga vrsta kontinuiteta koja je potrebna za kvalitetno korištenje stranog jezika u kasnijem životu je kontinuitet učenja tijekom niza godina, koliko je potrebno da se postane vrstan korisnik toga jezika.
Podsjetimo se samo kako teče učenje materinjeg jezika – izloženi smo mu cijeloga života.
Tijekom školovanja uči se u predmetu Hrvatski jezik, a i svi se drugi predmeti slušaju i uče na hrvatskom jeziku.
Zato je, u svjetlu toga, prekid učenja stranog jezika nakon jedne ili dvije godine vrtića, kad dijete polazi u osnovnu školu, gdje jezik uči samo na redovitom satu u programu koji ima drugačije ciljeve, a ne prvenstveno govor, zapravo korak unatrag.
Imamo nebrojena iskustva kad su djeca nakon npr. dvije godine predškolskog programa kad su već mogla komunicirati na stranom jeziku, pauzirala zbog polaska u školu.
Neka od te djece nam se vraćaju s polaskom u II. ili III. razred osnovne škole.
Mnogi od njih mogu nastaviti gdje su stali, ali ih je većina govorno nešto slabija nego prije.
Savjetujemo kontinuitet učenja stranog jezika bez obzira na polazak u školu.
To ne mora biti u našoj školi – ako odaberete neku drugu školu stranih jezika, svakako se raspitajte na čemu im je fokus i koji su im ciljevi.
Ako je fokus na usvajanju komunikacijskih vještina, onda je to škola stranih jezika gdje će Vašem djetetu pružiti ono što treba: Vaše dijete već govori i treba nastaviti razvijati razumijevanje govora i govor (što će mu u daljem životu biti potrebno u velikoj većini situacija kad treba koristiti strani jezik), a za koju godinu i razumijevanje pisanoga teksta i pisanje za konkretne životne, obrazovne i radne situacije.
Treće, naglašavamo i značaj kontinuiteta samostalnog rada kod kuće, s kojim se započinje od prvog dana učenja. U predškolskoj dobi to je završavanje crteža koji su povezani s onim što se radilo na satu.
S polaskom u školu to počinje biti prvo globalno, pa pravo čitanje, uporaba novonaučenih riječi u vlastitim izgovorenim rečenicama, pisanje čestitki, e-mailova, pozivnica, sastavaka, osvrta na knjige, filmove i koncerte, izviješća, prijedloga…
Domaće zadaće sveli smo na nužni minimum i od djece najčešće ne zahtijevaju više od 20-tak minuta rada, osim čitanja tekstova obrađenih na satu ili lektire u školskoj dobi.
Neizrađivanje domaćih zadaća na vrijeme svakako umanjuje učinak pohađanja tečaja stranog jezika, ali i šalje djetetu i mladoj osobi poruku da svoje obveze ne mora izvršavati, da su obveze stvar dobre volje.
Jasno, ponekad dijete ili mlada osoba može i zaboraviti svoje obveze – zato je tu roditelj koji će podsjetiti i postaviti jasna pravila ponašanja prema obvezama.
I, na koncu, potreban je kontinuitet provjere usvojenog znanja, kako bismo se svi zajedno što bolje prilagodili potrebama djece i što učinkovitijem postizanju cilja – što prirodnijoj komunikaciji na stranom jeziku.
Provjere znanja se provode usmeno u predškolskoj dobi, a pismeno i usmeno od polaska u školu.
Pritom se, osim provjere znanja, uči o vrstama testova te o ponašanju pri testiranju, a sve što pogriješimo, zapravo je ono što imamo priliku pri i nakon provjere znanja naučiti, te u ponovljenom testu pokazati da smo naučili.
Posebne su provjere znanja koje se provode izvan redovitog programa – simulacije ispita za certifikate FCE, CAE i CPE, koje su naš poklon djeci i roditeljima. Provodimo ih dva puta tijekom školske godine, subotom, zato što traju oko tri puna sata, bez testiranja razumijevanja slušanja i usmenog ispita, što je i inače praksa.
Tom se prilikom nastoji što vjernije simulirati kako ispit zaista izgleda – ne smije se razgovarati, za sve se treba obraćati isključivo dežurnim profesorima, a roditeljima pristup nije dopušten.
Djeci je to prvo i jedino takvo iskustvo puno prije mature i vjerujemo da im izgrađuje samopouzdanje.
Zbog dugotrajnosti ispita savjetujemo roditeljima da djeci pripreme nešto što će u kratkim pauzama između dijelova pismenog ispita pojesti ili popiti, jer je ispit i zbog svoje duljine iscrpljujuć.
Od djece tražimo da donesu pisanu suglasnost roditelja da takvom ispitu mogu pristupiti.
Zahvaljujemo svim roditeljima na suradnji pri provedbi ovih simulacija ispita kojima je svrha pomoći djeci i mladima da im bude lakše i ostvare bolje rezultate u stvarnoj ispitnoj situaciji.
Da zaključimo, važan je:
* kontinuitet u pohađanju programa stranog jezika tijekom obrazovne godine,
* kontinuitet pohađanja programa stranog jezika tijekom niza godina,
* kontinuitet samostalnog rada,
* kontinuitet provjere postignuća.
Uz sve navedeno ne možemo dovoljno naglasiti važnost trajnog pozitivnog stava i podrške roditelja djetetu te značaj stalne dobre suradnje roditelja i profesora.
Dragi roditelji, hvala za suradnju radi postizanja zajedničkog cilja: znanja Vašeg djeteta, koje će mu služiti na veselje, korist i ponos.

.