Simulacije međunarodnih ispita održali smo tijekom vikenda u travnju i svibnju

Naši polaznici koji pohađaju programe stupnja B2, C1 i C2 (moduli B2.1, B2, C1.1, C1 i C2.1)  tijekom vikenda u travnju i svibnju pristupili su  simulaciji odgovarajućih međunarodnih ispita (“Mock exam”) za Cambridge certifikate FCE, CAE i CPE.