Testove praćenja znanja za naše polaznike stupnjeva A1, A2 i B1 održat ćemo ovaj tjedan, od 08. do 12. ožujka 2021.

Druge testove praćenja znanja ove školske godine za naše polaznike stupnjeva A1, A2 i B1 (moduli A1.3, A1.4, A1, A2.1, A2, B1.1 i B1) održat ćemo ovaj tjedan, od 08. do 12. ožujka 2021.

Svrha ovog testiranja je utvrditi što smo dobro naučili i na čemu još trebamo zajedno poraditi te priprema za buduće testove.

Naši testovi uvijek provjeravaju ono znanje koje je prethodno preneseno i uvježbano – zato je važno redovito pohađanje nastave.