Prošlog petka i subote (11. i 12.03.2016.) uspješno smo održali simulacije međunarodnih ispita, a tijekom prošlog tjedna 2. test praćenja znanja

Prošlog petka i subote (11. i 12. ožujka 2016.) uspješno smo održali simulacije međunarodnih ispita (“Mock exam”) za Cambridge certifikate FCE, CAE i CPE i Goethe certifikat B2, za naše polaznike stupnjeva B2, C1 i C2 (moduli B2.1, B2, C1.1, C1 i C2.1).

Tijekom prošlog tjedna (07. do 10. ožujka 2016.) održali smo drugi test praćenja znanja (ove školske godine) za naše polaznike stupnjeva A1, A2 i B1 (moduli A1.3, A1.4, A1, A2.1, A2, B1.1 i B1).

Svrha svih testiranja je utvrditi što smo dobro naučili i na čemu još trebamo zajedno poraditi te priprema za buduće testove.