Dodatna nastava je danas (petak, 13.11.2015.) u našem prostoru u Badalićevoj 2

Danas, u petak 13.11.2015., u našem prostoru u Badalićevoj 2 (1. kat) održavamo dodatnu nastavu za naše polaznike koji su više puta izostali s redovite nastave – o tome smo obavijestili roditelje polaznika koji su pozvani na dodatnu nastavu.

Polaznici stupnja A1 – predškolci (moduli A1.1 i A1.2) i školarci (moduli A1.3, A1.4 i A1) – imaju dodatnu nastavu od 18:00 sati (do 19:30).

Polaznici svih ostalih stupnjeva (moduli A2.1, A2, B1.1, B1, B2.1 i B2) imaju dodatnu nastavu od 19:30 sati (do 21:00).

Dolazak pozvane djece na dodatnu nastavu je u njihovom najboljem interesu – naš cilj je da djeca nakon toga lakše, bolje i uspješnije mogu pratiti redovitu nastavu.