Testove praćenja znanja za polaznike stupnjeva A1, A2 i B1 održat ćemo ovaj tjedan, od 07. do 10.12.2015.

Prve testove praćenja znanja za naše polaznike stupnjeva A1, A2 i B1 (moduli A1.3, A1.4, A1, A2.1, A2, B1.1 i B1) održat ćemo ovaj tjedan, od 07. do 10. prosinca 2015.

Svrha ovog testiranja je utvrditi što smo dobro naučili i na čemu još trebamo zajedno poraditi te priprema za buduće testove.

Naši testovi uvijek provjeravaju samo ono znanje koje je prethodno preneseno i uvježbano – zato je važno redovito pohađanje nastave.