Što smo sve učinili od rujna do danas, 20.11.2016.

Održali smo 10 tjedana naših tečajeva za školsku djecu i odrasle polaznike, i 9 tjedana naših programa ranog učenja stranog jezika za djecu predškolske dobi.

Održali smo sve roditeljske sastanke. Poslali smo sve ugovore i upute za plaćanje.

Održali smo dodatnu nastavu 14. listopada i 11. studenog.

Održali smo simulacije međunarodnih ispita za naše polaznike stupnjeva B2, C1 i C2 (moduli B2.1, B2, C1.1, C1 i C2.1) – 21. i 22. listopada.

Do početka zimskih školskih praznika imamo još 6 tjedana, u kojima ćemo puno naučiti, održati testove praćenja znanja, obavezne javne satove i objaviti sljedeći broj našeg školskog časopisa Keys – veselimo se tome.

.