Što smo sve učinili od rujna do danas, 17. listopada 2017.

Održali smo 5 tjedana naših tečajeva za školsku djecu i odrasle polaznike, i 4 tjedna naših programa ranog učenja stranog jezika za djecu predškolske dobi.

Održali smo sve roditeljske sastanke. Poslali smo sve ugovore i upute za plaćanje.

Održali smo dodatnu nastavu 13. listopada.

Do početka zimskih školskih praznika imamo još gotovo 11 tjedana, u kojima ćemo puno naučiti, održati  simulacije međunarodnih ispita za naše polaznike stupnjeva B2, C1 i C2 (21. listopada), održati testove praćenja znanja, obavezne javne satove i objaviti sljedeći broj našeg školskog časopisa Keys – veselimo se tome.

.