Dodatna nastava je danas (petak, 23.10.2015.), u našem prostoru u Badalićevoj 2

Danas, u petak 23.10.2015., u našem prostoru u Badalićevoj 2 (1. kat) održavamo dodatnu nastavu za naše polaznike koji su više puta izostali s redovite nastave – o tome smo obavijestili roditelje polaznika koji su pozvani na dodatnu nastavu.

Polaznici stupnja A1 (moduli A1.1, A1.2, A1.3, A1.4 i A1) imaju dodatnu nastavu od 18:00 sati (do 19:30).

Polaznici svih ostalih stupnjeva  imaju dodatnu nastavu od 19:30 sati (do 21:00).